Το δικό μας όραμα είναι ένας κόσμος πιο καθαρός και πιο πράσινος, απαλλαγμένος από την απειλή των μολύνσεων και της ρύπανσης του περιβάλλοντος που προκαλεί η ανεξέλεγκτη διάθεση των ιατρικών αποριμμάτων.